FindUsOnFacebook

Ordensregler for 18 huls banen

Bestyrelsen har vedtaget et sæt ordensregler for spil på 18 huls banen:

 1. Gyldigt medlemsbevis/greenfeebillet skal medbringes ved spil på  banen.
 2. Der må max. være 4 bolde i spil pr. hold.
 3. I weekends og på helligdage opfordres til, at man i tidsrummet fra kl. 9 til 15  slår ud i 4-bolde, og at en hurtigere bold lukkes igennem. 
 4. Anvisninger givet af banekontrol/service SKAL følges.
 5. Tidsbestilling SKAL benyttes og respekteres.
 6. Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen.
 7. Det er spillerens pligt at udvise den fornødne omsorg for banen: 
  • Lægge turf på plads.
  • Rette nedslagsmærker op.
  • Rive i bunkers – hele riven placeres i bunkeren  og således den ikke kan standse bolden i spilleretningen..
  • Ikke smide affald og cigaretskod. 
  • Beskyt teestederne – benyt stierne til  vogne/buggies.
 8. Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo. Hvis gruppen  taber et helt hul til gruppen foran, skal den invitere gruppen bagved til  gennemgang (vinke igennem).
 9. Ved søgning efter bold henstilles, at gruppen senest 1 min efter at  søgningen er påbegyndt, vinker en efterfølgende gruppe igennem.
 10. Enlig spiller har ingen fortrinsret på banen.
 11. Anbefalet spilletid for en ”4 bold” er 4 timer og 30 minutter.
 12. Vær klar til at slå, når det er din tur.
 13. Det er ikke tilladt at starte på hul 10.
 14. Hunde skal føres i snor og man ”rydder op” efter hunden, hvis uheld er ude.
 15. Af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at medbringe barnevogne/klapvogne på banen.
 16. Sømmelig påklædning på anlægget. Se det ophængte ”Dresscode skilt” på opslagstavlen i greenfee rummet og i udslagshuset..
 17. Brug af metal spikes er ikke tilladt.
 18. Golfbiler må ikke føres af personer under 18 år og retningslinjer for benyttelse af golfbiler/golfscooter skal overholdes. Se opslag i greenfee rum og på hjemmesiden.
 19. Ved udslagshuset SKAL måtterne benyttes. Husk at rydde op efter  jer – både der og imodsatte ende af banen.
 20. Ved rimfrost må der ikke spilles ind på green.
Ved overtrædelse af klubbens ordensregler kan bestyrelsen skride ind og idømme påtale, karantæne og i værste fald eksklusion fra klubben.

Reglement for Pay & Play banen

I alles interesse skal spillet foregå uden ophold. Ingen må spille før spilleren foran er udenfor rækkevidde.

Spillere, der søger efter en bold, skal så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes, give tegn til spilleren bagved om at de kan passere.

Spillere må ikke forsætte spillet før de passerende spillere er udenfor rækkevidde.

Max. 10 slag pr. hul.

Når spillet af et hul er afsluttet, skal spillerne omgående forlade green.

Fortrinsret

Hurtigere spillere skal lukkes igennem. Når der er kø på 1. tee, flettes der ind, dvs. én fra 1. tee og én fra 10. tee.

Omsorg for banen

Græstørv skal lægges på plads og nedslagsmærker skal rettes op. Riv i bunkers og placer hele riven i bunkeren.

VIGTIGT!

Har din bold retning efter andre spillere, skal du straks råbe ”FORE”. Hører du andre råbe ”Fore”, skal du straks krybe sammen med hænderne foldet over hovedet. Gem dig evt. bag dit udstyr eller et træ. Det kan være farligt at få en bold i hovedet.


Dresscode