FindUsOnFacebook

Ladies Section

Medlemmer af Ladies Section spiller om tirsdagen fra kl.16.30 eller 17.00.

Alle damespillere, der er medlem af SMGØ (gælder ikke Fleksmedlemmer), kan blive medlem af LS, der er ikke krav om et bestemt lavt handicap.

I LS vægter vi såvel det sociale som det spillemæssige højt.


Nyt program for 2018 - se her.


Andre matchformer i Ladies Section 2018 - se her


Bestyrelse:

Formand
Anne-Mette Møller Kristensen
tlf. 75 24 54 85
Mobil 42 19 46 08
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretær
Sinne Rasmussen
Mobil: 21 74 42 37
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer
Ida Nielsen
Mobil: 28 57 26 71
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medlemslister
Anne-Mette Møller Kristensen
tlf. 75 24 54 85
Mobil 42 19 46 08
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Årsscorer/statistik
Aase Tang Toft
Mobil: 23 35 37 05
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bespisning
Ester Bruun
Tlf. 75 24 51 03
Mobil: 20 69 19 03
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Suppleant & Præmieindkøb
Lilli Rasmussen
Mobil: 61 70 59 52
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 

Regler og formål

1. Klubbens hjemsted
Skærbæk Mølle Golfklub.

2. Klubbens formål
At nyde golfspillet, og blive en bedre golfer
At vedligeholde golfspillets regler og etikette
At knytte nye venskaber, såvel i vores egen som igennem andre klubber

3. Medlemmer
Enhver som vil indordne sig under klubbens formål, kan optages som aktivt medlem. Der er intet krav om min. handicap, dog skal man være medlem af Skærbæk Mølle Golfklub.

4. Regnskabsår
Regnskabsåret får fra 1. oktober til 30. september.

5. Årsmøde
Årsmødet er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af oktober. Årsmødet bekendtgøres senest 14 dage i forvejen. Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, må indsendes skriftligt til klubbens formand senest 7 dage i forvejen.

Dagsorden til ordinært årsmøde:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
6. Eventuelt

6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. 2 på valg det ene år og 3 på valg det andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.
På årsmødet vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indgår i turnusordning hver 3. spilledag.
Valgene skal være skriftlige blot et medlem ønsker det.

7. Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingenter og ordner klubbens daglige drift og anliggender.

8. Referater
Der skal føres referat ved alle bestyrelsesmøder og årsmødet.

9. Bestyrelsesmøder
Afholdes efter formandens skøn eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

10.  Matchproportioner
Der spilles i 2 rækker, fordelt lige i forhold til antal deltagere. Hvis ulige antal, da flest i A-rækken.
Der er prlmie til vinderen i hver række, og ved mindst 20 deltagere er der 2 præmier i hver række.
Birdies præ,ie: Bold samt en fugl. Eagels præmie: 1 flaske vin.
Der spilles 3-bolde eller 2-bolde. Der må ledes efter bolde i højest 1 minut. HUSK at tage provisorisk bold med.

11. Ophævelse af klubben
Ved ophævelse af klubben tilfalder klubbens egenkapital Skærbæk Mølle Golfklub.

Proportioner & Spilleplan (L)

Ingen handicapbegræsninger.
Der spilles i 2 rækker fordelt lige i forhold til antal deltagere på spilledagen (ved ulige antal - flest i A-rækken).
Der tildeles præmier hver tirsdag efter følgende retningslinjer:
Til og med 19 spillere - 1 præmie i A og B rækken på 100 kr.
Fra 20 og til og med 29 spillere - 2 præmier i A og B rækkern på 100 kr. og 50 kr.
30 spillere og derover - 3 præmier i A og B rækken på 100 kr., 75 kr. og 50 kr.
Birdies bold: 1 bold
Eagles: 1 fl. vin
Hole in One: 1 fl Whisky fra L.S. og 1 fl. whisky fra klubben

Der spilles 3 eller 2 bolde.

Der må ledes efter bold højst 1 minut (HUSK at tage provisorisk bold med).

Luk igennem hvis bolden bagved går hurtigere - står og venter hele tiden - det giver en bedre atmosfære.Årsberetningen fra 2017 kan læses HER       Årsregnskabet kan ses HER      Referat fra Årsafslutning 2017 kan læses HER